Comissions

L'Associació es gestiona per una Junta i actua per Comissions de Treball. Cada comissió és la encarregada de realitzar una determinada feina pel bon funcionament de l'AMPA. Una manera d'agilitzar i dinamitzar totes les activitats que es proposen i es fan per l'escola.

A continuació us detallem les comissions que tenim i dintre d'aquestes està tota la informació de cadascuna: 

 • BIBLIOTECA: Gestió de la Biblioteca en horari no lectiu.
 • CARNESTOLTES: Organització de la comparsa de l'escola per al Carnestoltes municipal.
 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: Representació dels pares i mares de l'Escola El Farell en el Consell Escolar Municipal de Caldes de Montbui.
 • CONVIVÈNCIA, XERRADES I CURSOS ADREÇATS A PARES: Suport a la comunitat educativa per compartir opinions i millorar les relacions i convivència a tota l'escola. Cercar, coordinar i gestionar cursos d'interès pels pares i mares. Comissió mixta (Escola-AMPA).
 • COORDINACIÓ DE DELEGATS: Representació i interlocutor del grup de delegats/des de classe i nexe entre l'escola i els delegats/des i/o l'AMPA i els delegats/des.
 • ECONÒMICA: Gestió econòmica de l'AMPA i seguiment de la situació econòmica de l'Escola (Comissió mixta (Escola-AMPA).
 • HORT: Seguiment i manteniment de l'espai. Comissió mixta (Escola-AMPA).
 • INFORMÀTICA: Coordinació i gestió de les necessitats informàtiques del centre: aula d'informàtica, cablejat, espai WIFI, nou programari.
 • LUDOTECA: Gestió del funcionament en horari no lectiu i manteniment d'aquest espai. Comissió mixta (Escola-AMPA).
 • MENJADOR I ACOLLIDA: Gestionar i vetllar pel bon funcionament d'aquest servei.Comissió mixta (Escola-AMPA)
 • PÀGINA WEB: Gestió i manteniment de la pàgina Web, Twitter i Facebook de l'AMPA.
 • SUBVENCIONS: Coordinar i gestionar les possibles subvencions públiques i/o privades.
 • TALLERS EXTRAESCOLARS: Coordinar i vetllar pel funcionament dels tallers que s'organitzen des de l'Ampa en horari no lectiu.
 • XARXA 6.0: Representació de l'AMPA dins del grup de treball "Xarxa 6.0" de Caldes de Montbui 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per participar en aquesta pàgina