dijous, 6 de novembre de 2014

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Des de l'escola ens arriba la convocatòria per la renovació del Consell Escolar del centre. Òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. 

En el Consell Escolar hi ha representats tots el col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, pares i mares, l'associació de pares i mares, representant de l'Ajuntament i personal d'administració i serveis. 

La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes important per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar, etc. 

Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Com a mínim, el Consell Escolar es reuneix una vegada per trimestre i sempre que ho convoqui el Director o ho sol·liciti, al menys, un terç dels seus membres. 

Us passem la circular enviada des del centre junt amb el calendari electoral per a la constitució del nou Consell Escolar:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per participar en aquesta pàgina